geef commentaar!
Iedereen die geÔnteresseerd is in het werk van Piet Zwart, zoals het dezer dagen wordt getoond in de
overzichtstentoonstelling in het
Haags Gemeentemuseum en in de monografie door Yvonne Brentjens die ter
gelegenheid van de expositie is verschenen, wordt vriendelijk uitgenodigd om op de volgende pagina zijn/haar critisch
commentaar te geven. De redactie behoudt zich het recht voor om de ontvangen e-mails vóór publicatie eventueel te
redigeren,  in te korten of te weigeren wanneer dat nodig zou blijken.  
ga naar de volgende pagina en lucht uw hart!
Tijdens de overzichtstentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum prijkt op de gevel van Berlage's gebouw een meer
dan levensgroot het portret van Piet Zwart, náást een andere banier, waarop een compositie van Piet Mondriaan is
afgebeeld. Piet Zwart was goed bevriend met Mondriaan en zou trots geweest zijn om op deze manier te worden geëerd..
Natuurlijk schrijft Brentjens in haar monografie met het haar eigen vitriool over deze vriendschap (pag.156):

'Ook vele jaren later staat Mondriaans atelier nog haarscherp op zijn netvlies. In autobiografische notities put hij zich uit in
een minitieuze beschrijving van de schilder en diens huis
en die memoires lijken geen ander doel te hebben gehad dan
louter en alleen voor de eeuwigheid
en voor een stukje eigen roem  te zijn opgetekend'..
Brentjens gunt Piet Zwart zelfs zijn vriendschap met en bewondering voor Mondriaan niet; hij misbruikt zijn deferentie
uitsluitend om de eeuwigheid binnen te schrijden en om zijn eigen roem te vergroten.. wat heeft Piet Zwart Yvonne Brentjens
toch in 's hemelsnaam misdaan dat ze uitsluitend met zoveel venijn, kwaadaardigheid en verbetenheid over Zwart schrijft en
daardoor een slecht en malafide boek maakt? Wat meer afstandelijke objectiviteit en gedegener, onbevooroordeeld
onderzoek  zou
den Brentjens wellicht wat minder als jong, critisch auteur hebben geprofileerd, maar wèl als (kunst)historica
hebben gesierd. De rol die het museum als opdrachtgever (in de persoon van Prof.Dr.Titus EliŽns) heeft gespeeld kan alleen maar als onverantwoordelijk worden gekenschetst.
EliŽns wist dat de monografie Zwart's 'dťconfiture' zou worden; hij heeft deze mededeling uitdrukkelijk aan derden toevertrouwd.

 

  terug naar pagina 1 (home)


Foto links: tijdens de opening van het door Piet Zwart
ontworpen restaurant Leo Faust in Parijs (1926).
Midden vooraan: Piet Mondriaan; rechts achter (met
bril): Piet Zwart.

Niet alleen ontwerpt Zwart interieur en exterieur van
het restaurant, hij ontwerpt ook de bijbehorende
huisstijl. Vanzelfsprekend wordt hij weer door
Brentjens op diefstal betrapt:
'De typografie wordt
beheerst door een markante signaalpijl, vrijwel
dezelfde die Lissitzky al geruime tijd in zijn eigen
briefpapier hanteert en die ook door Zwart al vaker is
gebruikt'  
(pag.156).
Ik (K.Z.) ben blij met B.'s verbale vindingrijkheid! Door
haar is het kunsthistorische jargon in ieder geval
verrijkt met de woorden 'landkaartstip' en 'signaalpijl'!